IOTA coaching en training

 

TEAMCOACHING

Een goed team levert voor de organisatie en de medewerkers meerwaarde. Een goed functionerend team haalt het beste uit de medewerkers en zorgt er voor dat ze tot betere resultaten komen dan ze alleen zouden doen. Een effectief team maakt optimaal gebruik van de individuele talenten van de teamleden.  

Succesvolle teams ontstaan niet vanzelf!

Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en tegenstellingen in de weg staan. Soms ontstaat er door omstandigheden een onevenwichtig team, waardoor individuele talenten niet voldoende aan bod komen. Ook in situaties waarin een team voor een nieuwe uitdaging staat, kan gerichte teamcoaching zorgen voor een goede start.  

Teamtraject.

Ieder traject begint met zorgvuldige observatie en/of analyse. Indien nodig leveren gesprekken met betrokkenen aanknopingspunten voor verbetering.

Het doel is altijd het verbeteren van het team- en het individuele functioneren, zodat ieder teamlid het beste uit zichzelf kan halen. Aanvullend kan het team gecoacht worden in specifieke werksituaties, eventueel aangevuld met individuele coaching van teamleden. Ieder traject wordt afgesloten met een evaluatie. 


IOTA is aangesloten bij het CRKBO