IOTA coaching en training

 

Coaching
Een coach biedt je een frisse kijk, een steuntje in de rug of een duwtje in de goede richting. Coaching is geen therapie, maar een laagdrempelige manier om te bedenken wat je wilt en hoe je het wilt. Niet te veel praten over moeilijkheden, maar vooral oplossingen bedenken die voor jou werken!

Jij bepaalt dus wat je wilt bereiken en samen kijken we hoe je daar komt. Ik werk toekomstgericht en ondersteun je als dat nodig is en ben directief als dat je verder helpt.

De coach 

Ik ben Inger Stevens en ik werk al meer dan 25 jaar in het hoger onderwijs. Vanaf 1991 als trainer en coach bij de RUG en nu al meer dan 10 jaar als docent, trainer en studiebegeleider bij de Hanzehogeschool Groningen. 

 PSYCHOLOOG NIP
Sinds 1993 is 'psycholoog' geen wettelijk beschermde titel meer. Iedereen mag zich psycholoog noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Daarom heeft het NIP (het Nederlands Instituut van Psychologen) het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP ingesteld: professionele psychologen kunnen zich hiermee onderscheiden van niet-gekwalificeerden. 

Voor meer informatie: www.psynip.nl.